Kino teatro taisyklės

Dėkojame už tai, kad gerbiate mūsų darbą ir nuostatas.

Taisyklių laikymasis padeda mums dirbti tiesioginį darbą - kokybiškai rodyti filmus ir teikti kitas, su tuo susijusias paslaugas.

 

Papildomos taisyklės ir informacija susijusi su COVID19 ir Galimybių pasu:

Kino teatras „Dainava“ aptarnauja klientus turinčius Galimybių pasą.

Kino teatre privaloma dėvėti  respiratorių (išskyrus valgymo ir (ar) gėrimo metu stebint renginį kino salėje.

Netaikoma iki 6 metų asmenims. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).

LRV nutarimas dėl galimybių paso: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8c51f7f0fbfa11eb9f09e7df20500045

LR Sveikatos apsaugos ministro sprendimas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f31caf80220f11ecad9fbbf5f006237b

Galimybių pasą gali gauti asmenys:

-          gavę neigiamą COVID-19 testo rezultatą;

-          pasiskiepiję nuo COVID-19;

-          persirgę COVID-19;

Atsisiųskite savo galimybių pasą: https://gp.esveikata.lt/

Asmenys, neturintys prisijungimo prie E. sveikatos sistemos, gali naudoti vakcinaciją, persirgimą arba neigiamą PGR testą įrodančius dokumentus kaip alternatyvą Galimybių pasui.

Žmonės, nesinaudojantys elektronine bankininkyste ar neturintys elektroninės prieigos, popierinį paso variantą gali gauti Registrų centro teritoriniuose padaliniuose;

Galimybių pasas išduodamas asmenims nuo 16 metų. Vaikams iki 16 metų turėti Galimybių paso. Jiems reikalingas tik asmens dokumentas (tinka ir moksleivio pažymėjimas).

Galimybių pasą už kitus asmenis, pavyzdžiui, vaikus nuo 16 metų, kurie neturi e. bankininkystės ar e.parašo, gali atsiimti jų artimieji. Asmenims iki 18 metų E. sveikatos sistemoje yra automatiškai sukurtas atstovavimas – vaikų tėvai yra paskirti jų atstovais ir gali tvarkyti savo vaikų paskyras. Taigi norint atsiimti Galimybių pasą už savo vaikus tėvai turėtų atvykti į Registrų centro klientų aptarnavimo padalinį.

Mūsų darbuotojai turi teisę paprašyti:

Parodyti galiojantį Galimybių pasą arba ES skaitmeninį Covid pažymėjimą;

Parodyti vakcinaciją, persirgimą arba neigiamą PGR testą įrodančius dokumentus kaip alternatyvą Galimybių pasui;

Pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, siekiant įsitikinti, jog Galimybių pasas priklauso būtent Jums;

Užpildyti renginio dalyvių ir žiūrovų registracijos anketą.

Tikrinant Galimybių paso galiojimą atliekama tik dokumento peržiūra, kitos asmens duomenų tvarkymo operacijos (rinkimas, saugojimas ir kt.) negalimos ir neatliekamos.

Renginių žiūrovų ir dalyvių registravimo anketos duomenys bus saugomi 21 kalendorinę dieną nuo įvykusio renginio dienos. Duomenys gali būti perduodami tik NVSC prašymu ir netvarkomi jokiais kitais tikslais.

Negalėsime aptarnauti asmenų, kurie:

-          Nedėvi medicininės kaukės arba respiratoriaus. Netaikoma iki 6 metų asmenims. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).

-          Nepateikė galiojančio Galimybių paso arba ES skaitmeninio Covid pažymėjimo;

-          Turi akivaizdžių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (sloga, čiaudulys, paūmėjęs kvėpavimas);

-          Neužpildžiusių renginių žiūrovų ir dalyvių registracijos anketos.

Rekomenduojame:

Prie įėjimo pagal instrukciją dezinfekuoti rankas;

Eilėse prie kasų ir įėjimo į kino sales laikytis nurodyto saugaus atstumo;

Bilietus įsigyti internetu;

Už paslaugas ar užkandžius atsiskaityti banko kortele;

Laikytis rankų higienos, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo, nelieskite veido;

INFORMACIJA DĖL REGISTRACIJOS

Perkant bilietą kino teatro „Dainava“ kasoje, ar atėjus su el. Bilietu, bilietų patikros punkte, mūsų darbuotojui turėsite pateikti asmens(-ų) duomenis.

Registracija vykdoma ir duomenys tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nurodymus: ·

3. Nustatyti, kad renginius organizuojantys asmenys, vykdantys renginio žiūrovų ir (ar) dalyvių registravimą, asmens duomenis tvarko šiomis sąlygomis ir tvarka:

3.1. renginių organizatoriai tvarko šiuos renginio žiūrovo ir (ar) dalyvio (toliau – duomenų subjektas) asmens duomenis:

3.1.1. vardas, pavardė;

3.1.2. telefono ryšio numeris (asmeninis, darbo, kitas);

3.2. renginių organizatoriai 3.1 papunktyje nurodytus duomenis:

3.2.1. renka tiesiogiai iš duomenų subjekto;

3.2.2. tvarko COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais;

3.2.3.saugo 21 dieną nuo įvykusio renginio dienos, po to iš karto sunaikina;

3.2.4. neatlygintinai teikia NVSC COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinės diagnostikos tikslais;

3.2.5. pateikia NVSC ne vėliau kaip per 24 valandas, gavus prašymą.

3.3. renginių organizatoriams draudžiama asmens duomenis tvarkyti kitais tikslais, nei nurodyti šio sprendimo 3.2.2 papunktyje.

Informuojame, jog jūs esate atsakingi už pateiktų duomenų teisingumą!

Žiūrėkime filmus saugiai!

 

Kino teatro patalpose draudžiama:

 • rūkyti;
 • filmuoti ir fotografuoti be kino teatro administracijos sutikimo;
 • važinėti riedlente, dviračiu ar riedučiais;
 • į patalpas ateiti su gyvūnais;
 • kino filmo seanso metu vartoti atsineštus alkoholinius gėrimus;
 • naudotis tualetu pašaliniams asmenims, jei jie ne kino teatro seansų lankytojai.

Į kino teatro salę draudžiama įsinešti:

 • maisto produktų ir gėrimų, įsigytų ne kino teatre;
 • peilius, šaunamuosius ar kitokius ginklus;
 • didelių gabaritų krepšius ar daiktus, kurie galėtų trukdyti kitiems lankytojams praeiti tarp eilių ir taip sukeltų pavojų kitų žmonių saugumui evakuacijos atveju.

Kino teatre:

 • norėdamas patekti į pasirinktą kino filmo seansą, lankytojas privalo turėti tam seansui galiojantį kino bilietą;
 • kino bilietas galioja vienam asmeniui ir tik kino filmui, kurio laikas ir data nurodyta ant bilieto;
 • nuolaidos daromos, pateikus pažymėjimą prieš įsigyjant bilietą kasoje;
 • griežtai draudžiama trukdyti kitiems lankytojams, trikdyti kino filmo peržiūrą bei seanso metu naudotis mobiliaisiais telefonais;
 • draudžiama sąmoningai gadinti kino teatro inventorių ir kitą turtą, pvz., susikeliant kojas ant kino salės kėdžių;
 • į salę įleidžiama tiek žmonių, kiek salėje yra sėdimų vietų. Privaloma sėsti biliete pažymėtoje eilėje ir vietoje. Papildomi bilietai neparduodami, papildomos kėdės nepristatomos.

Pasibaigus kino seansui:

 • lankytojai susirenka šiukšles iš savo sėdėjimo vietų. Jas galima išmesti į šiukšlių dėžes, esančias prie salės išėjimo durų.

Kino teatras turi teisę:

 • paprašyti asmens tapatybę patvirtinančių ir galiojančių dokumentų, jei perkami bilietai į filmus, kurių žiūrovų amžiaus cenzas N-16 ir N-18 (į filmus, kurių amžiaus cenzas N-7, jaunesni žiūrovai iki 7 metų ir N-13 jaunesni nuo 7 iki 13 metų, įleidžiami tik su suaugusiųjų palyda) arba jei reikia nustatyti, ar pirkėjui gali būti taikomos nuolaidos;
 • neparduoti bilietų neblaiviems asmenims ir (arba) asmenims, pažeidžiantiems viešąją tvarką;
 • neparduoti bilietų nepakankamai apsirengusiems asmenims (pvz., asmenims su maudymosi kostiumais) ir asmenims, turintiems akivaizdžių asmens higienos problemų;
 • pašalinti iš kino teatro asmenis, pažeidusius viešąją tvarką, nurodytą taisyklėse, nekompensuojant lėšų, išleistų bilietui įsigyti; rimtesnių nusižengimų atveju pažeidėją perduoti policijai;
 • neparduoti bilietų asmenims, anksčiau pažeidusiems taisyklėse nustatytą viešąją tvarką;
 • patikrinti įtarimą keliančius daiktus;
 • susidarius didelei eilei prie kasos ir prasidėjus seansui, parduoti tiktai bilietus ir tik į vykstantį kino seansą, kad spėtų žiūrovai patekti į salę kol rodomi reklaminiai treileriai.

Kino teatras rekomenduoja:

 • į kino filmus neiti su kūdikiais, kadangi didelis garsas gali juos išgąsdinti ir pravirkdyti, o dėl to gali kilti nepatogumų kitiems kino teatro lankytojams;
 • nedelsiant informuoti kino teatro aptarnaujantį personalą apie asmenis, trukdžiusius kino filmo peržiūrai;
 • iškilus klausimams kreiptis į kino teatro aptarnaujantį personalą.

P.s. Bilietai telefonu, el. paštu nerezervuojami. Juos galima įsigyti kino teatro kasoje atsiskaitant grynais arba kortele ir perkant Internetu. Įsigyti bilietai nekeičiami ir pinigai už juos negrąžinami.


Dovanų Kuponų naudojimo taisyklės:

1. Kuponus galima įsigyti „Dainavos“ kino kasoje ir Internetu.

2. Kuponas galioja 3 (tris) mėnesius nuo jo įsigijimo dienos. Galiojimo pabaigos data yra nurodoma ant Kupono. Pasibaigus galiojimo terminui jis nepratęsiamas.

3. Kuponas galioja į bet kurį pasirinktą kino seansą. Jį reikia pateikti kino kasoje ir pasikeisti į norimo filmo kino bilietą iki Kupone nurodytos datos imtinai. Jeigu Kupono vertė yra mažesnė už pasirinkto filmo kino bilieto kainą, primokėti nereikia. Esant didesnei Kupono vertei nei kino bilieto kaina, skirtumas negrąžinamas.

4. Vienas Kuponas keičiamas tik į vieną kino bilietą.

5. Kuponas negali būti keičiamas į kitą Kuponą, parduodamas prekes, pinigus.

6. Negaliojantys, pamesti, sugadinti (pažeistas numeris ir/ar galiojimo data) Kuponai nekompensuojami, jų galiojimo laikas nepratęsiamas.

7. Kopijuoti ar kitaip atgaminti Kuponą griežtai draudžiama. Asmuo, neteisėtai suklastojęs Kuponą, taip pat dalyvavęs jį klastojant ir panaudojant, atsako Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka ir jam gali būti taikoma baudžiamoji atsakomybė.

8. Dovanų Kuponą įsigydamas asmuo patvirtina, kad yra susipažinęs su jo panaudojimo sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis.

Dėl papildomos informacijos teiraukitės telefonu +370 315 76228, 76229 arba el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai